Chính sách bảo hành

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH
1. Nhân viên bán hàng điền đầy đủ thông tin ghi trên Phiếu bảo hành ngay sau khi giao hàng.
2. Trong thời gian bảo hành, sản phẩm được sửa chữa miễn phí các hư hỏng về kỹ thuật do nhà sản xuất.
3. Các hư hỏng do thiên tai, sử dụng không đúng chỉ dẫn hoặc tự ý sửa đổi, sửa chữa đều không năm trong diện bảo hành.
4. Mọi vấn đề liên quan đến việc bảo hành xin liên hệ trực tiếp nhà cung cấp.
Trân trọng cám ơn!